Nibarot Mininta

Author : Abdulhafiz Khalifa

አያሙም
ኪለጣ
:-­‐
አያም
ዲጃግር
ቅጤ
ጊርዞም
አዞ
:-­‐
አልሙት
ኻናግር
አልትናዋጣማም:-­‐
ሚጃም(ን)
ቀበጦግር
ኒባሮት
ሚኒንታ:-­‐
ሂርር ይሊዛል
ኻናግር
Ayaamum killexa ayaam dija gir
qixxe girzoom azzo almoot khaana gir
altinwaawaxa maam maajna qabaxoo gir
nibaaroot minin ta hirir yilzaal khaana gir
ይዛኝ
ይመሺም:-­‐
አዞ
ኻናግር
ኪልመሻቃዳም:-­‐
ሱጉልዱም
አሾግር
ዘግ
ዛዮሳም:-­‐
አላሳጋዳግር
ኒባሮት
ሚኒንታ:-­‐
ይኩትመጥ
ኻናግር
yizaany yimashiim azzo khaana gir
kilmasha qadaam suguldum aasho gir
zag zaayo saam alasaagada gir
nibaaroot minin ta yikut max khaana gir

Contributor Jkurtu

more