ዋዲሕ ራዲነት ኣዳ ዋ ኔሮትሌ

Author : Badri Yusuf Limai

Year : 2012/2020

Language : Harari

Post Type : A colaboration of Everything Harar and Harari Regional Cultural Bureau

…..ዳጂራዜ ሀረሪ ኡምመት ኣዯባሕዱንዞ ዋ ራእዪያችዞ ባሕ ዚወልዱ ወልዱሌ ዘትዌረሴው ቁራስዞበሕ ቲጃራ ሐረካችዞ ሩሕዞውመስኪንነትቤ ሞጫሌ ያሻዛል ኢሾታቹው ደግጉስቤ ያሪ ጠለሳችዞው ኢትታ ኩቱብቤ መትዋወዋ መትሚቻቸሌ ተጌበታ፡፡ መኽነዞቤም ሒይያ ዳጂራቤ ኡኹልሐረካ ዛለዩ ባዴሌ ኣቂ ዚተዩ ኣው ኢርነዚፍ ኣው ባብ ሒጋኝ፣ከቢር ኢማን ዘር፣ ኣው ሲነት ሳይ ጊስቲ ዲይ በራካ፣ ጊስቲ ሐሌቆር፣ ጊስቲ ሙሉሕቦር፣ጊስቲ መገስ ቆር ዋ ጌስሲ ሐቅሺራዋ ጌስሲ ሐለጌይ ኢንተዩ፡፡…

More