ኢልሊ ዋ ሊሚ

Author : Eleyas Tesfaye

Year : 2012/2020

Contributor : Harari region Cultural Bureau

Posting : A Collaboration Of Everything Harar And Harari Regional Bureau

Abstract : ዞኩትዞም ኪታብ ኩፎኝ መናወጥሌ አመታች አት ሔለቃ የኽኒማም ሰብሪዋ ኢማንባሕ ዪ ዊቂር ኪታቡ አታይዞ መቦረድሌ ዋቴ ሆጂ ቦረድኹ፡፡ኪታብዞ ሐደፍ ኡመቱው ጌይ ሲና ሒርፈት መሌቀዋ ዪኩዛል ዊቂር ኪታባቹ ጠብ ሞኛሌ ሐፍቲ ዩኹንኩት ባኹማ ሒትፋን ረእዪያቹው አትራእኹማ ዘነበርኾቦ መዲንታ፡፡ኤሔሬይ ዪ ኪታብቤዛል ኸጠእዋ ጠብ ባይቲ ዛልባ ሺኢያችሌ ኦር ሒትፋ ንዋ ቂናኦት ራእዪ መስጣ ቢላይ ሲናንቤ መዴደቅ ሴራንታ ሰበብዞም  ሜገል ኪታብዋ ዙግማ ወልዲው ዪዳሮሜልማ፡፡ ዪ ኩቱቡ ቲሒጁ ቲቀሮማ ኦር ሪኦትቤ ቀናእ ጊርጋቦት ቲስጡኝኩት አቀነኹ ዛኽ ዪቤ ቡእቲ ቀለሜው አደርቃኽ፡፡….

More