አዋቻች ዋ አላይ ኻድ ዋያች

Author ; Ayoub Abdullahi

Date : 2004/2012

Contributor : Harari Regional Cultural Bureau

Posting : Collaboration Of EverythingHarar and Harar Regional Cultural Bureau

Abstract : ሒይያ ኪታቡም አኽኸእ ወቅቲ አዋቻቹ ዪጠሉዛሉ ነቢ ዲዳች ዘልታ ሲፋ ኪልሰጡዩ ኡሱእ ዪጠለዩማ ዪድዳመሱኩት ሞሸሌ ሐፍቲያች መትረአዚዩቤዋ ኡስኦዞም አውወል ያሻው መናቀስዋ ደንታ መቅበጥዞ መትረኦዞቤ ዪ ቢሳሎት ቁራስ ዋ አዳው መቄረሕ አሳስቤ ቢሳሎት ዪኹንማ ሐልሊ ዪትፋጪኩትሌ ሒይያ ኪታብ ረእዪሌ ኪፉት ዚቴ ጠብ ባቲ፡፡

 ኪታብዜ ዛል ዋቂእ ኹንቲው አዋች ዛሉቦ ኹንቲው መግለገልቲ ሞኘቤ ሙርቲዋ ተሕሲብ ዛረድቲ ተርቲብ ባሕ አኻኻች ኩፎኝ ዱፍፉን ማእሉማታች ባሕ ገበእ፡….