ሒብሪ ዋ ጊርጋቦ ቲሪዮዉ ቲሪ

Author : Feisal Abdi Hussein

Year : 2012/2020

Language : Harari

Type: A Collabration Of Everything Harar and Harari Region Cultural Bureau

ሒብሪ ዋ ጊርጋቦት ቲሪዮዉ ቲሪ አላያች ኢትዮጵያቤ ዛሉ ቲሪዮዉ ቲሪያችቤ አሐመራቤ ፤ኢንቆቅልሽ ሚን አዉቅልሽ ፤ ኦሮሞቤም ሒቦ Àታወቃሉ፡፡
 ኪታብዜዉ ሽሽቲ አጋዳቤ መርመድቤ አሐድታኝ አጋዳቤ ቲሪዮዉ ቲሪ ሚንቤ ዪትላያል፤ሚን የለምዳሉዉ፤ሚንኩትቤ ቲሪዮዉ ቲሪያችዉ ነትሔወዩዉ ኮታኝ አጋዳቤ ሽሽታኝ አጋዳቤም ኮታኝ አጋዳቤ ዚትሔበሩ ሒብሪያችሌ ጊርጋቦትሲዩዉ ረመድኹቦ፡፡ ቃሪአቼ ኸጠኤሌ ኦዉፊ ጦቀ ሰሶትቤ ኪል አሐታኝ አጋዳ ነሻቲ:: ……….