ሀረሪ ወሬግ ሲናናች

Author : Feisel Abdi Hussein

Year : 2012

Submitted By : Harari Region Cultural Bureau

– A Collaboration Of Harari Cultural Bureau And EverythingHarar

Abstract :  ሀረሪ ወሬግ ሲናን ኒላዉ አማረኛቤ ፈሊጣዊ አነጋገር ፤ኦሮሚፋቤ ጂቸማ /ሲጎ/ ሶማሊቤ…..ኢንግሊዝቤ /ኢድየምስ/Idiom/ ይሎሆል። ወሬግ ሲናን ሚንታ ዛነሳም ሐጪርቤ  ወሬግ ሲናን ኮኦትቤ ላይ ጩቅቲያች መሳቤ ዪጠመሩማ ጩቅቲያችሶ ማእናዚዩ ሳኒ  ማእናእዞዉ ዘይጊለጥማ ሒያች ዚትገለጡ ጩቅቲያች ቃጪ ሩሕዞዛጥ ማእናእ ዛላንታ። ኢስአሐዳች ወሬግ ሲናኑዉ  ሐል ሲናን ዪሉዩሆል ። ሐል ሲናን ዘይቤያዊ አነጋገር ዚኻነሳአ አን ወሬግ ሲናን መለሕኹ ዚመለሕኹቦ ሰበቡም አሐድ ሲናኑዉ ኡስጡቤ የሱቻዛል፤የጢማዛል ሐዋጅዞን ማንታ።   

ወሬግ ሳኒ ማእናዞ ቀሐታች ዪሺላለሙቦ ዚና መሐዋ አልታ የቁምሲዛል መሐዋ አልታ አማረኛቤ ጌጥ ኒላዛናንታ። ወሬግ መሐዋ ዚና መሐዋንታ። ኢዞኩትሶም ወሬግ ዘማን ኒቀልጥጢባ ዛና ላይነት ፤አንገት ሐፍ ናሽባዛና ወክቲዉ ያራል። ወሬግ ሲናኑም ኢዞኩትሶ፡፡..